Zaznacz stronę

Zastosowanie mikrozapraw uszczelniających oraz tynków wapiennych

Analiza możliwości zastosowania mikrozapraw uszczelniających oraz tynków wapiennych z grupy renowacyjnej firmy „RENO” Sp. z o.o.

 

W poniższym opracowaniu postaram się dokonać analizy zasadności zastosowania materiałów renowacyjnych wchodzących w skład grupy Renosystem.

Analiza powinna dotyczyć kosztów realizacji zadania oraz odnosić sie do możliwości zrealizowania określonego w zadaniu zakresu prac z użyciem innych niż :”RENO” technologii.

Postaram sie temat rozwinąć w punktach, co pozwoli mi na zwięzłe naświetlenie tematu:

  1. Materiały systemu „RENO” takie jak RENO PLUS (Zaprawa naprawcza nieprzepuszczająca wody do usuwania nieszczelności oraz regulacji wilgotności), oraz RENO MUR (Zaprawa do napraw konstrukcyjnych, wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych poziomych i pionowych) są dedykowane do obiektów takich jak opisywany powyżej  Internat.

            Pozwalają one na 100% zabezpieczenie budynku przeciwwilgociowo i przeciwwodnie odtwarzając izolację poziomą i pionową zapewniając jednocześnie pełną paro przepuszczalność przegród oraz wzmocnienie murowanych i betonowych elementów konstrukcyjnych.

  1. Niestety najczęściej projekty budowlane, na podstawie których mamy przyjemność pracować nie obejmują zakresem prac całego obiektu (mam tu na myśli zabezpieczenie przeciwwilgociowe). Wiemy, że każda izolacja aby była skuteczna musi spełniać dwa parametry: ciągłość i adekwatność przyjętego rozwiązania do miejsca wbudowania.

            Pod pojęciem adekwatności kryje się specyfika materiału na który będzie nakładana izolacja oraz samego miejsca. Materiał który mógłby być wykorzystany musi spełnić parametry odporności na środowiska agresywne chemicznie o bliżej nieokreślonej wartości, posiadać parametry zaprawy naprawczej mogącej wzmocnić konstrukcję murową, na której będzie nakładany oraz ze względu na konieczność nakładania go od strony wewnętrznej musi wykazywać odporność na parcie negatywne.

            Parametr ciągłości odnosić sie tu będzie do niepełnego zakresu jaki został określony w projekcie budowlanym. Rozwiązanie takie mogło by sie wydać nie trafione i błędne, jednak tu właśnie pojawiają sie zaprawy systemu „RENO” ponieważ z uwagi na sposób działania system umożliwia przerwanie prac oraz ich kontynuacje w innym okresie bez efektu powstawania przerw technologicznych. Ponad to ze względu na specyfikę pracy samych zapraw uszczelniających, ich głęboką penetrację doskonale współpracuje one z wcześniej położonymi materiałami.

            Wszystkie te parametry spełniają zaprawy izolacyjne systemu „RENO”

  1. Materiały systemu renowacji budynków „RENO” zostały opracowane w odniesieniu do polskiego rynku budowlanego zarówno pod kątem technologii wykonawstwa jak i parametru ceny.

            Technologia zapewnia nam niezawodność rozwiązania, ponieważ maksymalnie uproszczono tutaj proces wbudowywania materiału w strukturę muru, dzięki czemu większość wykonawców na polskim rynku bez wysiłku może skutecznie realizować zadania odtwarzania izolacji poziomych i pionowych.

            Z tego względu generujemy konkurencyjne koszty w/w prac, gdyż nie wymagają one zaangażowania wysokiej klasy fachowców oraz specjalistycznego sprzętu.

  1. Większość budynków, na których mają być prowadzone prace są obiektami złożonymi pod kątem technologicznym a co za tym idzie nie należą do najłatwiejszych. Wprowadzenie na obiekt technologii firm konkurencyjnych do „RENO” w tym zakresie generować będzie dużo większe koszty z uwagi na konieczność, a jest to warunek niezbędny, dotrzymania pełnego procesu technologicznego. Wynika to z konieczności stosowania pełnej gamy grupy materiałów od materiałów gruntujących przez neutralizujących sole a na właściwych uszczelniaczach i wykończeniu skończywszy.

            W tym zakresie „RENO” również spełnia o wiele lepsze parametry.

Można również rozpisywać się tutaj na temat polskiej technologii, rodzimej produkcji itp., dla mnie jednak jako architekta ważne jest aby nasze budynki  przede wszystkim dobrze wyglądały długo po remoncie i nie mam tu na myśli okresu gwarancyjnego. Chciał bym z dumą za dziesięć lat powiedzieć, że ten czy inny budynek został zrealizowany przy użyciu mojej technologii. Na razie mogę tak powiedzieć dopiero o czasie dziewięciu lat, ponieważ tyle opłynęło od realizacji remontów budynków z użyciem naszej technologii.

 Podsumowując: System „RENO” zapewnia pełną skuteczność rozwiązania oraz możliwość niwelacji zbędnych kosztów. Zapewnia prostą technologię i łatwość pracy z materiałem.  Pozwala na przerwanie prac w dowolnym momencie ich trwania, a następnie ich kontynuacje bez efektu powstawania przerw technologicznych powodujących brak szczelności.

Zapewnia nie tylko skuteczne wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego, lub przeciwwodnego ale również wzmocnienie samej konstrukcji murowej, na której jest wbudowywany.

Sam system powstał w wyniku wieloletnich doświadczeń i pracy projektowej oraz wykonawczej na obiektach zawilgoconych i zasolonych. Budynkach zabytkowych i tych z poza ochrony konserwatorskiej. Powstał również w wyniku doświadczeń oraz świadomości niedoskonałości materiałów już funkcjonujących na rynku.

Kontakt

„RENO” Sp z o.o.
Włodowice 55
57-400 Nowa Ruda

KRS 0000490576

REGON 022313220

NIP 8851636883

Darek Piszczek
tel. 604 236 478
piszczek@renosystem.pl

arch. Bartosz Kędzierski
tel. 606 954 502
kedzierski@renosystem.pl

Andrzej Hajdenrajch
tel. 604 191 427
hajdenrajch@renosystem.pl