Zaznacz stronę

Straty ciepła w zawilgoconych budynkach

Można otwarcie uznać, że problem zawilgoconych a nawet mokrych murów, to ogromne i w zasadzie powszechne zjawisko w naszym Kraju. Większość obiektów wzniesionych przed II wojną światową, to obiekty pozbawione izolacji przeciwwilgociowych. Jeśli nawet omawiane budynki posiadały taką izolację to obecnie nie spełnia już ona swojej funkcji. Fakt ten wpływa destrukcyjnie na ich stan techniczny a w połączeniu z brakiem funduszy na prace remontowe powoduje dodatkową eskalację takiej sytuacji.
Oczywiście przyczyn zawilgacania budynków jest wiele, nie tylko brak należytego zabezpieczenia przeciwwilgociowego, ale również problemy techniczne: uszkodzona instalacja, brak należytej wentylacji, niewłaściwe użytkowanie pomieszczeń i wreszcie źle wykonywane prace remontowe. Te ostatnie stają się coraz częstszym zjawiskiem. Niestety brak znajomości zjawisk fizyko – chemicznych spowodowanych podwyższonym poziomem zawilgocenia jest powodem wielu błędnych decyzji dających fatalne skutki. W zawilgoconym murze zachodzą szkodliwe procesy, takie jak: rozwój mikroflory (grzybów, pleśni, glonów,
mchów), rozwój mikrofauny (bakterii, pierwotniaków, drobnoustrojów), korozja muru objawiająca się murszejącymi i odpadającymi tynkami, kruszeniem zaprawy, pękaniem cegieł, wykwitami solnymi, zapachem stęchlizny. Procesy te w znacznym stopniu obniżają walory użytkowe budynków lub wręcz uniemożliwiają ich eksploatację. Wpływają również szkodliwe na właściwości termiczne materiałów budowlanych, następuje wzrost przewodności cieplnej materiału zawilgoconego w stosunku do stanu suchego, ponieważ woda o przewodności cieplnej ok. 0,6 W/(m*K) wchodzi na miejsce powietrza o przewodności cieplnej ok. 0,02 W/(m*K).

straty ciepła w zawilgoconych budynkach

Przedstawiony wykres izolacyjności termicznej przykładowego materiału (cegła ceramiczna) w zależności od stopnia zawilgocenia. Wynika z niego, że już przy nieznacznym zawilgoceniu 4% izolacyjność termiczna cegły obniża się o 50%.
„Budownictwo Ogólne” tom 2, praca zbiorowa, s.146, ARKADY; Warszawa 2008

Zgodnie z powyższym materiałem wzrost zawilgocenia ma istotny wpływ na izolacyjność termiczną murów. Woda powoduje również znaczne osłabienie struktury całej konstrukcji, co jest niezwykle ważne szczególnie przy starszych budynkach i może prowadzić w skrajnych przypadkach do katastrofy budowlanej. Z tym problemem Aquapol Polska spotyka się praktycznie codziennie zarówno podczas z Zarządcami budynków, Firmami wykonawczymi a także Biurami Projektowymi. Wychodząc naprzeciw pytaniom i problemom wraz z zespołem Aquapol Polska spróbowaliśmy odpowiedzieć na nurtujące wszystkich pytanie:, w jakim stopniu zawilgocenie murów wpływa na koszty utrzymania budynku. Przyjmując powyższy wykres i dane z niego wynikające jako punkt wyjścia przyjęliśmy przypadek budynku jednorodzinnego o prostej konstrukcji, którego ściany zostały zawilgocone. Dla uproszczenia obliczeń przyjęto budynek o konstrukcji prostej, parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego.
Rzut w kształcie kwadratu. Ściana o grubości 42 cm wykonana z cegły, pokryta tynkiem wapienno-
cementowym. Długość ściany – 9 m. Na każdej ścianie znajdują się po dwa okna o wymiarach typowych tj.
1,3*1,45; (U=1,1) dodatkowo na ścianie frontowej (północnej) znajdują się drzwi o wymiarach 2,09*0,98.

(U=2,6) Wysokość kondygnacji 2,7 m (w tym grubość stropu 0,3m) Lokalizacja – III strefa klimatyczna.
Budynek ogrzewany gazem. Dla uproszczenia poniżej dokonano obliczeń strat ciepła jedynie przez ściany.
• Obliczenia dla budynku suchego
Współczynnik przenikania ciepła dla ścian zewnętrznych obliczono na: U=1,404 W/(m 2 *K)
Obliczone straty ciepła przez przenikanie przez ściany w ciągu roku: 15 827 kWh
• Wykres temperatur i wykroplenia dla ściany suchej. (dla Stycznia)

straty ciepła w zawilgoconych budynkach

straty ciepła w zawilgoconych budynkach

RENO

 Obliczenia
dla budynku w którym ściany są lekko
zawilgocone (średnie zawilgocenie 4%) – do wysokości 0,6 m.
Współczynnik przenikania ciepła dla strefy suchej: U=1,404
W/(m 2 *K)
Współczynnik przenikania ciepła dla strefy zawilgoconej: U=2,273 W/(m 2 *K)
Obliczone straty ciepła przez przenikanie w ciągu roku: 17 781 kWh
Wzrost o: 12,34%
– Wzrost zużycia energii o 1954 kWh (1,954 MWh)
– Wzrost kosztów ogrzewania: 1 m 3 gazu generuje 0,0355 GJ energii

1 MWh =3,6 GJ

Z powyższego wynika, że: 1,954 MWh = 7,03 GJ = 200,86 m 3 gazu
Przy założeniu że koszt 1 m 3 gazu wynosi 1,7 zł straty w skali roku wynoszą około 341,46 zł
Nadto z przedstawionego wykresu wynika, iż pojawia się zagrożenie kondensacją powierzchniową, której
efektem jest rozwój pleśni.
 Obliczenia dla budynku w którym ściany są zawilgocone (średnie zawilgocenie 8%) – do
wysokości 0,6 m.

straty ciepła w zawilgoconych budynkach

straty ciepła w zawilgoconych budynkach

Współczynnik przenikania ciepła dla strefy suchej: U=1,404 W/(m 2 *K)
Współczynnik przenikania ciepła dla strefy zawilgoconej: U=3,030 W/(m 2 *K)
Obliczone straty ciepła przez przenikanie w ciągu roku: 19 473 kWh
Wzrost o: 23,03%
– Wzrost zużycia energii o: 3646 kWh (3,646 MWh)
– Wzrost kosztów ogrzewania: 1 m 3 gazu generuje 0,0355 GJ energii

1 MWh =3,6 GJ

Z powyższego wynika że: 3,646 MWh = 13,125 GJ = 369,72m 3 gazu

Przy założeniu że koszt 1 m 3 gazu wynosi 1,7 zł straty w skali roku wynoszą około 628,52 zł
Podobnie jak w przypadku ściany lekko zawilgoconej pojawia się zagrożenie kondensacją
powierzchniową, której efektem jest rozwój pleśni. Dodatkowo pojawia się zagrożenie kondensacją
wgłębną (wewnątrz przegrody), której efektem jest dalszy wzrost zawilgocenia, obniżenie izolacyjności
cieplnej ścian i wzrost kosztów ogrzewania.
Powyższy materiał dobitnie udowadnia, że aby w sposób rozważny podchodzić do tematu termoizolacyjności
przegród budowlanych oraz termomodernizacji naszych budynków należy przede wszystkim zadbać o
SUCHE MURY. Dopiero po uzyskaniu tego parametru można przystąpić do docieplania ścian.
Dodam tylko, że w przytoczonych badaniach przyjęto hipotetyczny budynek o naprawdę niewielkich
rozmiarach i stosunkowo niskim zawilgoceniu. W praktyce spotykam się z 14% zawilgoceniem murów
sięgającym na wysokość 180cm. Straty jakie ponoszą mieszkańcy budynków w takim wypadku są
wielokrotnie wyższe i nie należy ich bagatelizować.

Kontakt

„RENO” Sp z o.o.
Włodowice 55
57-400 Nowa Ruda

KRS 0000490576

REGON 022313220

NIP 8851636883

Darek Piszczek
tel. 604 236 478
piszczek@renosystem.pl

arch. Bartosz Kędzierski
tel. 606 954 502
kedzierski@renosystem.pl

Andrzej Hajdenrajch
tel. 604 191 427
hajdenrajch@renosystem.pl